Výstavba objektu Panorama trvala 2 roky, pričom bolo vybudovaných viac ako 3000m2 podlažnej plochy.

Začiatok výstavby bol v roku 2013 a klaudácia objektu prebehla v roku 2015. Počas výstavby boli zistené archeologické pozostatky na pozemku investora a prebehol riadny archeologický výskum, z ktorého výsledkov bola organizovaná výstavba v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.