Finančným partnerom projektu Panorama  Centrum Pezinok je UniCredit Bank Slovakia, a.s.

V rámci spolupráce s financujúcou bankou, získa kupujúci zvýhodnené podmienky hypoúverov.

 

 

 • Bezplatné posúdenie žiadosti o úver,
 • Systém úročenia transparentnou úrokovou sadzbou, FIX3, Fix5, Fix10 – v zmysle aktuálnych úrokových sadzieb
 • zľava z poplatku za spracovanie obchodu,
 • možnosť zmeniť typ úrokovej sadzby 1x bez poplatku,
 • bez znaleckého posudku,
 • banka akceptuje kúpnu cenu, uvedenú v Zmluve o budúcej zmluve/Kúpnej zmluve, ako hodnotu zabezpečenia úveru,
 • možnosť predčasne splatiť celý zostatok úveru pri obnove fixácie úrokovej sadzby bez poplatku,
 • možnosť 100% financovania kúpnej ceny,
 • čerpanie úveru na základe podaného návrhu na vklad záložného práva na Katastrálnom úrade a overenia Listu vlastníctva s plombou na katastrálnom portály (overenie vykoná Banka),
 • čerpanie úveru v tranžiach podľa dohodnutého splátkového kalendára,
 • schválenie úveru do 48 hodín,
 • k schváleniu úveru nie je potrebné predložiť podpísané Zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (zmluvu o budúcej zmluve o výstavbe, resp. zmluvu výstavbe, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, resp. kúpnu zmluvu), stačí k čerpaniu úveru,
 • bez dokladovania príjmu, pokiaľ má klient zasielaný príjem do Banky minimálne 6 mesiacov,

predčasná splátka – max. do výšky 20% nesplatenej istiny úveru hypotekárnej časti úverových prostriedkov bez poplatku:

 

 • pri variabilnej úrokovej sadzbe – raz ročne pri výročí prvého čerpania
 • pri fixnej úrokovej sadzbe – vždy ku koncu každého obdobia fixácie úrokovej sadzby
 • možnosť zabezpečiť úver financovanou nehnuteľnosťou, aj rozostavanou, podmienkou je zápis jednotlivých bytov na Liste vlastníctva,
 • veľmi výhodné poistenie úveru,
 • možnosť výhodného poistenia nehnuteľnosti,
 • individuálny prístup ku klientom,
 • jednoduché vybavenie úveru klientovi.