PRENÁJOM kancelárskych priestorov 7,50 EUR/m2 bez DPH / mesačne
  plocha na prenájom pozostáva z čistej plochy kancelárií. Naviac sa účtuje + 5,00 EUR/m2 za podiel na zdielaných spoločných priestoroch v užívaní nájomcu  (kuchynka, toalety, chodba, serverovňa)
ENERGIE a poplatky správcovi 2,00 EUR/m2 bez DPH / mesačne
  vykurovanie, chladenie*, rekuperácia, el. energia v kancelárií a v spoločných priestoroch, upratovanie, správa. *chladenie v OP je účtované samostatne.
PARKOVACIE MIESTO v garáži 50,- EUR/miesto bez DPH / mesačne

1. označené parkovacie miesto s ovládačom garážovej brány
PARKOVACIE MIESTO na parkovisku 35,- EUR/miesto bez DPH / mesačne

 
1. označené parkovacie miesto so zábranou